A megbízott rendőrfőkapitány a testület előtt Balogh János rendőr vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány jelenlétében részletes tájékoztatást adott a megye 2018. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. Kiemelten foglalkozott a bűncselekmények számának csökkenésével, továbbá beszámolt a bűnügyi és a rendészeti tevékenységről. Értékelésében kitért a bűn- és baleset-megelőzési tevékenység, valamint a vagyonvisszaszerzés fontosságára is.

A főkapitány beszámolóját a közgyűlés egybehangzóan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el, valamint ellenvetés nélkül támogatta Gulyás Zsolt rendőr ezredes főkapitányi kinevezését.